درباره ما

ما ارتباط موثر سازمان با منابع را به صورت هوشمند برقرار می‌کنیم.


Trust our experience that we have gained since 1979.

سرویس‌های هوشمند

تخصصی شکل‌گرفته از تجربه موفق 40 سال


تربیت نيروي انساني با تجربه و با انگيزه پس از اجرای پروژه های ERP در گروه انتخاب با توجه به گستردگی و تنوع پروژه های داخل و خارج از گروه انتخاب و خارج از کشور با اعتبار و پشتیبانی گروه انتخاب به عنوان مرکز اقتصادی شناخته شده در ایران


آشنایی با خدمات ما

تجمیع اطلاعات، تمرکز پردازشی و ایجاد کانال ایجاد دانش


در حال حاضر تجربه استقرار سیستمهای ERP در کشور، حدود 20 پیاده سازی موفق و حداکثر بضاعت نیروی انسانی حدود 100 کارشناس و آنهم عمدتا در سطح میانی(نیمه حرفه ای) است. این اعداد در ترکیه حدود 2000 پیاده سازی و 20.000 مشاور میانی و حرفه ای است. SAP در دنیا حدود 350.000 پیاده سازی موفق داشته است. گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در گام اول به منظور پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های مبتنی بر SAP ERP در سازمان خود و سایر شرکتها خارج از گروه انتخاب، اقدام به تاسیس شرکت فن آوران آراد پارت نمود.

تاریخچه آراد پارت

از گروه انتخاب تا دستیابی به مسیری آینده‌نگرانه


گروه انتخاب پس از سالها تجربه در پیاده سازی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی در حوزه های مختلف کسب و کار خود و مطالعه در خصوص سیستمهای ERP، در سال 96 تصمیم به پیاده سازی سیستمهای مبتنی بر SAP ERP با بهره گیری از تیمهای مجرب ترک گرفت و دو پروژه هلدینگ لوازم خانگی و پتروشیمی انتخاب همزمان کلید خورد. اسکوپ پروژه لوازم خانگی در موج اول برای 7 شرکت تولیدی و در حوزه های مالی و کنترل مالی، تامین و انبار، برنامه ریزی و عملیات تولید و فروش داخلی بود. در پروژه پتروشیمی انتخاب، اسکوپ پروژه علاوه بر ماژولهای فوق، کیفیت، نگهداری و تعمیرات و فروش را نیز شامل بود. پس از اجرای موفق دو پروژه هلدینگ لوازم خانگی و پتروشیمی انتخاب، با تاسیس شرکت فن آوران آراد پارت، همراه با پشتیبانی و توسعه این دو پروؤه، پیاده سازی و پشتیبانی این سیستمها برای شرکتهای خارج از گروه را در گام بعدی در دستور کار خود دارد.


Entekhab Group

Our clients

Trust our clients

  • Topher White, Rainforest Connection
    We’re really excited for the future of this collaboration with SAP and to help us make a difference and stop deforestation
    Topher White, Rainforest Connection